Minőségpolitikánk Politika

Tachograph-Klinika Kft. minőség politikája

A Tachograph-Klinika Kft. legfőbb célkitűzésének tekintjük az alaptevékenység keretében végzett jármű értékesítési-, alkatrész eladási-, szerviztevékenység hazai és nemzetközi minőségi követelményeket egyaránt kielégítő ellátását.

Kötelességünknek érezzük, hogy ezeket az igényeket a mindenkori szakszerűségi követelményeknek megfelelően:

A rendeltetési és felhasználói célokkal, a hazai és nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal, a törvényekkel, rendeletekkel, a hatósági előírásokkal, illetve a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokkal, egyéb előírásokkal, az előírt és megkívánt biztonsági követelményekkel, összhangban elégítsük ki, különös tekintettel a közlekedésbiztonságra.

Tevékenységeink keretében végzett feladatok minőségi követelményeinek kielégítése érdekében munkavállalóinkkal szemben alapkövetelmény a magas fokú képzettség, folyamatos megújulás, fogékonyság az új ismeretek, módszerek iránt.

A vezetőség elkötelezi magát a korszerű szakmai és minőségügyi ismeretek megszerzésének támogatására és biztosítására, a képzettségi szint folyamatos szinten tartására, lehetőség szerinti emelésére.

A megfelelő felkészültségű munkavállalók mellett, a kitűzött minőségi célok elérése érdekében biztosított kielégítő és alkalmas berendezések, korszerű infrastruktúra (számítástechnika ) alkalmazása, illetve rendelkezésre állása, hatékony felhasználása.

Minden vezetői szinten elvárás, hogy a tevékenységeink folyamatában, azok ellátása során érvényesüljön a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség és a minőségi munkavégzés a tevékenységek végzése során.

A vezetők kiemelten felelősek a Tachograph-Klinika Kft. minőség politikájának, minőségügyi rendszerének, minőségirányítási tevékenységének megismertetéséért, oktatásáért, a munkavállalókkal történő megértetéséért, illetve a minőségi előírások és követelmények betartatásáért, valamint az elvárt minőséget befolyásoló hibák kivizsgálásáért, a megszüntetésük iránti intézkedések megtételéért.

Munkavállalóink kötelessége a megismert minőségügyi rendszerben a szabályozott folyamatok szerinti munkavégzés, a minőségi előírások és követelmények betartása.

Kiemelt partnereinkkel kiemelt bánásmód nyilvánuljon meg azon felül, hogy minden ügyfelünket a lehető legjobb minőségben szolgáljuk ki.

Alvállalkozóink/beszállítóink kiválasztásánál, partneri kapcsolatainkban a minőségközpontú magatartás a szakmai felkészültség, a Tachograph-Klinika Kft.-nek megfelelő minőségbiztosítás és minőségtanúsítás, határidőre történő teljesítés – alapvető követelmények.