Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Tachograph-Klinika Kft által forgalmazott termékek interneten keresztül történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.

1.Általános tudnivalók, regisztráció:

1.1 A Tachograph-Klinika Kft -nél történő vásárlásnak nem feltétele a Vevő érvényes regisztrációja, de lehetséges, a regisztrációs űrlap kitöltésével. A Vevő a tachograph-klinika.hu weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve – változtatás nélkül – kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.

1.2 Minden jelentkezési lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítunk. A Vevő az általa megadott e-mail címre erről értesítést kap, amelyben kezdeményezzük a hiba kijavítását. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

2.A szerződés létrejötte

A tachograph-klimika.hu  weboldalon található honlap használata során nem jön létre jogviszony a Vevő és az Eladó között. Az adásvételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között a termék átadásakor jön létre.

3.Szállítási feltételek

A tachograph-klinika.hu weboldalon található honlapon  megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított max. 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A vásárló az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását a Tachograph-Klinika Kft nem tudja a megadott 1 héten belül biztosítani.

4.Árak, fizetési mód, fizetés

4.1 Az Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja.

4.2 A Vevő a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket. A megrendelés elfogadásáról Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap.

4.4 A tachograph-klinika.hu weboldalon található honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét a Szállítási információk menüpont tartalmazza.

4.5 A tachograph-klinika.hu weboldalon található honlapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja utánvét.

5.A felelősség korlátozása

5.1 A Tachograph-Klinika Kft nem vállal felelősséget a tachograph-klinika.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. “spam”-ek által okozott károkat is.

5.2 Továbbá, a Tachograph-Klinika Kft semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be: · az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;

· bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;
· a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;
· bármilyen adatvesztés;
· bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

· bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

6 A termék visszaszolgáltatása

6.1 A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli e jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

6.2 A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta.A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.

6.3 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek, és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belülél jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli.

7.A személyes adatok védelme

A Tachograph-Klinika.hu tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Tachograph-Klinika Kft az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992.évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.rendelkezéseit. A Tachograph-Klinika kft ügyfelei az oldalon történő regisztrációval elfogadják, hogy a CÉGNÉV -től e-mailen hírlevelet kapnak. Amennyiben le akarnak iratkozni hírlevelünkről, azt e-mailen vagy telefonon tehetik meg.

8.Egyéb feltételek

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII.törvény,  a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei:

Házhoz szállítással történő rendelés esetén, kérjük átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát orvosolni tudjuk A termékeket kizárólag magyarországi címre kézbesítjük. Postafiók címre szállítást nem vállalunk.

Amennyiben a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a következő módon teheti meg: A vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. A Tachograph-Klinika Kft kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a CÉGNÉV kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek  megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére. Tájékoztatjuk, hogy üzletünkben és internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük keresse fel munkatársainkat.